پرسش و پاسخ  

سوال :

زمان استراحت بعد از جراحی پلک چند روز می باشد

پاسخ :

سلام 3 روز الی 5 روز زمان برای استراحت احتیاج دارید