گونه-گذاری

گونه گذاری با تزریق چربی - پروتز گونه و تزریق چربی گونه

گونه گذاری با تزریق چربی روشی جدید، کارا و بی خطر است که این روزها برای جوان تر و زیبا تر نشان دادن ظاهر صورت استفاده می‌شود. گونه گذاری از طریق تزریق چربی یک روش کم تهاجم می‌باشد و پس زدن کمتری از سمت بدن فرد دارد.