فیلر-تزریقی

کدام عمل جراحی بینی برای شما بهتر است؟

علاوه بر عمل جراحی زیبایی بینی، جراحی های متفاوت دیگری در بینی وجود دارد. در این مقاله با انواع جراحی بینی بیشتر آشنا می شوید. یکی از انواع جراحی بینی ، “جراحی بینی کاهشی” است. این جراحی به منظور کاهش سایز بینی و شکل دهی مجدد آن انجام می شود.