دیسپورت-

جراحی لیفت ابرو و پیشانی

در این مقاله با انواع روش لیفت ابرو،شرایط لیفت ابرو و پیشانی، مزایا و معایب هر کدام از روش‌های لیفت ابرو و هم چنین تفاوت بالا کشیدن پلک و ابرو می‌پردازیم.