جراحی-پلاستیک

ملاک های جراحی زیبایی بینی موفق

با توجه به استقبال زیاد افراد از عمل جراحی زیبایی بینی و فراگیر شدن جراحی بینی در ایران، در این مقاله به ملاک های اصلی یک عمل جراحی زیبایی موفق پرداخته ایم.

جراحی بینی یکی ازشایع ترین جراحی های زیبایی

جراحی بینی یکی از رایج ترین و شایع ترین جراحی های پلاستیک و زیبایی میان زنان و مردان محسوب می شود. جراحی زیبایی و پلاستيك بينی، افزون بر ايجاد تناسب درخود بينی، ارتباط خوشايندتری را بين بينی وديگر اجزای صورت برقرار مي كند.